Czym jest handel zagraniczny
Czym jest handel zagraniczny?
Wrzesień 2, 2018
Czym jest handel finansowy i jak na nim zarabiać
Czym jest handel finansowy i jak na nim zarabiać
Wrzesień 7, 2018

Czy handel zagraniczny rozwija gospodarkę?

Czy handel zagraniczny rozwija gospodarkę

Na rozwój państwa wpływa wiele czynników. Jednym z najważniejszych jest wzrost gospodarczy. Polega on na poszerzaniu zdolności kraju do produkcji i tworzenia takich usług i przedmiotów, których oczekują ludzie. Skupiony jest na potrzebach społeczeństwa jak i obrotu towarem.

Wzrost gospodarczy a sukcesy państwa

Miarą, która określa wielkość gospodarki i ma wpływ na to, czy wzrost gospodarczy jest wysoki lub niski, ma PKB (produkt krajowy brutto). Dla przykładu, w tym roku Polska rozwija się w tempie 5,1%, co jest bardzo dobrym wynikiem, dzięki czemu państwo zajmuje wysoką pozycję w Unii Europejskiej. Nierzadko wpływ na to ma w sporej części polityka rządu i kontakty z zagranicznymi partnerami, dlatego handel zagraniczny jest mocną siłą napędową gospodarki. Szczególną wartością jest ilość i jakość towarów dostarczanych poza granice państwa. Kraj, który eksportuje ropę naftową może odnotować duży wzrost gospodarczy, ale sytuacja ta nie sprawi, że państwo rozwinie się gospodarczo. W tym konkretnym przypadku państwo zarobi na towarze, ale nie wykorzysta go do tego, by się rozwijać – chyba, że stworzy nowe gałęzie przemysłu związane z tym surowcem. Należy także pamiętać o fazach wzrostu i spadku aktywności gospodarczej, w których wyróżnia się ścieżkę wzrostu tendencyjnego, stale rosnącego (rozwój technologiczny umożliwia udoskonalenie danej usługi) oraz zmiany cykliczne, sezonowe, które mają charakter przypadkowy.

Jak handel wpływa na wzrost gospodarczy?

Ważnym aspektem, który przyczynia się do wzrostu gospodarki jest to, aby inne kraje zrezygnowały z produkcji/wytwarzania produktów (lub znacząco to zmniejszyły) na rzecz innego państwa, posiłkując się dostawami od niego. Jest to proces długotrwały i nierzadko na początku niemiarodajny, jednak sumienna taktyka i dobre jakościowo towary są kluczem do sukcesu. Masowość produkcji prowadzi do ulepszania i gromadzenia doświadczeń niezbędnych do wyrobienia sobie pozycji na rynku międzynarodowym. Trzeba pamiętać, że im więcej danego towaru produkuje państwo, tym mniejsze są koszty produkcji, a za tym idzie opłacalność wyrobu. Handel zagraniczny ma zatem m.in. wpływ na rozmiar PKB, ułatwia postęp technologiczny i zwiększa wydajność i wzrost jakości produktów.

Eksport i import a gospodarka narodowa

Handel a wzrost gospodarczy – co międzynarodowa wymiana daje przedsiębiorcom i konsumentom?

W przypadku eksportu wyróżnia się dwa podejścia – mikroekonomiczne i makroekonomiczne. W przypadku pierwszego, korzyścią dla konsumentów jest poprawa jakości produktów i zwiększenie zróżnicowania szaty graficznej opakowań (wzory, kolory) oraz tempo zmian tych elementów. Dla przedsiębiorców ważne będzie m.in. osiągnięcie korzyści w skali masowej, niewątpliwy wzrost przychodów i zysków, poszerzenie rynku zbytu i wydłużenie ważności produktów, które nie są już tak popularne na rynku krajowym. Z makroekonomicznego punktu widzenia wyróżnić można w głównej mierze zyski dla państwa: wzrost produkcji, a także zwiększenie lub utrzymanie liczby osób zatrudnionych, wzrost wpływów do budżetu (obowiązkowe składki ubezpieczeniowe i podatek od dochodów pracowników, którzy są zatrudnieni przy produkcji eksportowej). Ponadto państwo umacnia się na arenie międzynarodowej. Dochodzi do tego rozwój technologiczny i ciągłe udoskonalanie się w tej dziedzinie, dzięki czemu dane państwo zyskuje przewagę nad konkurencyjnymi partnerami zagranicznymi.

Co z kolei daje import towarów? Pod względem makroekonomicznym na pewno będzie do stabilizacja rynku. Zlikwiduje się w ten sposób krajowe monopole na rzecz konkurentów zagranicznych. Ci z kolei mogą wywołać w społeczeństwie nacisk na obniżanie cen, a u państw pozyskujących towary – skłonność do negocjacji z zagranicznymi partnerami w kwestii obniżki kosztów. Bezsprzecznym pozytywem importu jest dostęp do zagranicznych surowców oraz wzrost dochodów budżetu państwa, które wprowadza cło i podatki nakładane na import. Handel zagraniczny jest motorem napędowym wzrostu gospodarczego.

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.
Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Ok